آخرین مهلت ثبت نام: 14 تیر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 25 خرداد 1400
تاریخ برگزاری: 15 و 16 تیر 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران، انجمن علمی بازاریابی ایران، انجمن علمی مدیریت کسب و کار ایران، پارک علم و فناوری کردستان، بنیاد ملی نخبگان استان کردستان، جهاد دانشگاهی کردستان، اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان، اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، دانشگاه علمی کاربردی واحد مدیریت صنعتی کرمانشاه، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی کردستان، خانه صنعت،معدن و تجارت استان کرمانشاه، اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان کردستان، شرکت گاز استان کردستان، پژوهشکده مدیریت دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، شهرداری سنندج، شوراری اسلامی شهر سنندج، شرکت شهرک های صنعتی کردستان، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه مازندران، شرکت ذوب آهن اصفهان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -406 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -494 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -427 روز مانده
کارگاه های آموزشی
نقش هوشمندی کسب و کار در شرایط بحران
تاریخ برگزاری: 15 تیر 1400
محل برگزاری: سالن مولوی دانشگاه کردستان
مهلت ثبت نام: 15 تیر 1400
ظرفیت: 100 نفر
شرکت در کارگاه
مدیریت دانش اثربخش برای کسب و کارها در شرایط بحران
تاریخ برگزاری: 16 تیر 1400
محل برگزاری: سالن مولوی دانشگاه کردستان
مهلت ثبت نام: 16 تیر 1400
ظرفیت: 100 نفر
شرکت در کارگاه
بازآفرینی استراتژی های کسب و کار در شرایط بحران
تاریخ برگزاری: 15 تیر 1400
محل برگزاری: سالن مولوی دانشگاه کردستان
مهلت ثبت نام: 15 تیر 1400
ظرفیت: 100 نفر
شرکت در کارگاه
نقش نوروکوچینگ در مدیریت بحران شرکت های کوچک متوسط
تاریخ برگزاری: 15 تیر 1400
محل برگزاری: تالار مولوی - سامانه مجازی
مهلت ثبت نام: 15 تیر 1400
ظرفیت: 100 نفر
شرکت در کارگاه
ایده پردازی و مدل سازی کسب وکار
تاریخ برگزاری: 15 تیر 1400
محل برگزاری: تالار مولوی - سامانه مجازی
مهلت ثبت نام: 15 تیر 1400
ظرفیت: 100 نفر
شرکت در کارگاه
کاربرد BI در بازاریابی
تاریخ برگزاری: 15 تیر 1400
محل برگزاری: تالار مولوی - سامانه مجازی
مهلت ثبت نام: 15 تیر 1400
ظرفیت: 100 نفر
شرکت در کارگاه
شبکه سازی کسب و کار
تاریخ برگزاری: 15 تیر 1400
محل برگزاری: تالار مولوی - سامانه مجازی
مهلت ثبت نام: 15 تیر 1400
ظرفیت: 100 نفر
شرکت در کارگاه
ارائه راهبردهای احیا برای شرکت های آسیب دیده از بحران های اخیر
تاریخ برگزاری: 16 تیر 1400
محل برگزاری: تالار مولوی - سامانه مجازی
مهلت ثبت نام: 16 تیر 1400
ظرفیت: 100 نفر
شرکت در کارگاه
گذر از بحران
تاریخ برگزاری: 16 تیر 1400
محل برگزاری: تالار مولوی - سامانه مجازی
مهلت ثبت نام: 16 تیر 1400
ظرفیت: 100 نفر
شرکت در کارگاه
مدیریت بحران و بازاریابی
تاریخ برگزاری: 16 تیر 1400
محل برگزاری: تالار مولوی - سامانه مجازی
مهلت ثبت نام: 16 تیر 1400
ظرفیت: 100 نفر
شرکت در کارگاه
نقش منابع انسانی مدیران ارشد در مدیریت بحران
تاریخ برگزاری: 16 تیر 1400
محل برگزاری: تالار مولوی - سامانه مجازی
مهلت ثبت نام: 16 تیر 1400
ظرفیت: 100 نفر
شرکت در کارگاه
ارائه الگویی بومی برای کسب و کار های نوبنیان در استان کردستان
تاریخ برگزاری: 15 تیر 1400
محل برگزاری: تالار مولوی - سامانه مجازی
مهلت ثبت نام: 15 تیر 1400
ظرفیت: 100 نفر
شرکت در کارگاه
داده کاوی و خوشه بندی
تاریخ برگزاری: 16 تیر 1400
محل برگزاری: تالار مولوی - سامانه مجازی
مهلت ثبت نام: 16 تیر 1400
ظرفیت: 100 نفر
شرکت در کارگاه
تحلیلی بر بحران جهانی پیش رو با رویکرد بازاریابی 5
تاریخ برگزاری: 15 تیر 1400
محل برگزاری: سالن مولوی دانشگاه کردستان
مهلت ثبت نام: 15 تیر 1400
ظرفیت: 100 نفر
شرکت در کارگاه
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین