آخرین مهلت ثبت نام: 02 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 مرداد 1397
تاریخ برگزاری: 25 و 26 مهر 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن ریاضی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 60 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -26 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 3 روز مانده
سخنرانان کلیدی
دکتر محمدرضا درفشه، دانشگاه تهران، سخنران عمومی
دکتر رحیم زارع نهندی، دانشگاه تهران، سخنران عمومی
دکتر زینب اخلاقی، دانشگاه امیر کبیر، سخنران تخصصی
دکتر آرش صادقی، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، سخنران تخصصی
دکتر سمیه مرادی، دانشگاه ایلام، سخنران تخصصی

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین