آخرین مهلت ثبت نام: 05 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 شهریور 1397
تاریخ برگزاری: 15 و 16 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن ریاضی ایران
حامیان: بنیاد نخبگان استان کردستان، پارک علم وفناوری استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1815 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2041 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1996 روز مانده
سخنرانان کلیدی
دکتر محمدرضا درفشه، دانشگاه تهران، سخنران عمومی
دکتر رحیم زارع نهندی، دانشگاه تهران، سخنران عمومی
دکتر زینب اخلاقی، دانشگاه امیر کبیر، سخنران تخصصی
دکتر آرش صادقی، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، سخنران تخصصی
دکتر سمیه مرادی، دانشگاه ایلام، سخنران تخصصی

دکتر محمدرضا سالاریان، دانشگاه خوارزمی، سخنران تخصصی