آخرین مهلت ثبت نام: 05 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 شهریور 1397
تاریخ برگزاری: 15 و 16 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن ریاضی ایران
حامیان: بنیاد نخبگان استان کردستان، پارک علم وفناوری استان کردستان
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -1815 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -2041 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1996 روز مانده
کمیته اجرایی

 1. دکتر محمدعلی اردلانی، دانشگاه کردستان
 2. دکتر شاهرخ اسماعیلی، دانشگاه کردستان
 3. دکتر شهاب ارکیان، دانشگاه فرهنگیان سنندج
 4. دکتر حسن بیورانی، دانشگاه کردستان (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان)
 5. دکتر ارسلان رحمانی، دانشگاه کردستان
 6. دکتر امجد علی پناه، دانشگاه کردستان (دبیر کمیته)
 7. دکتر اقبال قادری، دانشگاه کردستان
 8. دکتر مصطفی قادرمزی، دانشگاه کردستان (مدیر گروه ریاضی دانشگاه کردستان)
 9. سید مسعود قریشی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
 10. دکتر هوگر قهرمانی، دانشگاه کردستان
 11. دکتر امیر مافی، دانشگاه کردستان
 12. شعیب محمودی، دانشگاه کردستان
 13. شهلا زندی نژاد، دانشگاه کردستان (مسئول دبیرخانه)
 14. سمیه جعفر رمشتی، دانشگاه کردستان (دبیرخانه)
کمیته دانشجویی
 1. حسن چراغپور، دانشگاه کردستان
 2. بهروز فدایی، دانشگاه کردستان
 3. محسن حسینی، آموزش و پرورش استان کردستان
 4. سوران مرزنگ، دانشگاه کردستان
 5. همین محمدی، دانشگاه کردستان، مسئول دبیرخانه
 6. دلیر نادری، دانشگاه کردستان
 7. فاطمه چراغی، دانشگاه کردستان