آخرین مهلت ثبت نام: 05 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 شهریور 1397
تاریخ برگزاری: 15 و 16 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن ریاضی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: 108 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -118 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -73 روز مانده
کمیته اجرایی

 1. دکتر محمدعلی اردلانی، دانشگاه کردستان
 2. دکتر شاهرخ اسماعیلی، دانشگاه کردستان
 3. دکتر شهاب ارکیان، دانشگاه فرهنگیان سنندج
 4. دکتر حسن بیورانی، دانشگاه کردستان (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان)
 5. محسن حسینی، آموزش و پرورش استان کردستان
 6. دکتر ارسلان رحمانی، دانشگاه کردستان
 7. دکتر محمد زرین، دانشگاه کردستان (دبیر کمیته)
 8. دکتر اقبال قادری، دانشگاه کردستان
 9. دکتر مصطفی قادرمزی، دانشگاه کردستان (مدیر گروه ریاضی دانشگاه کردستان)
 10. سید مسعود قریشی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
 11. دکتر محمد نادر قصیری، دانشگاه کردستان
 12. دکتر هوگر قهرمانی، دانشگاه کردستان
 13. دکتر امیر مافی، دانشگاه کردستان
 14. شعیب محمودی، دانشگاه کردستان
کمیته دانشجویی
 1. حسن چراغپور، دانشگاه کردستان
 2. بهروز فدایی، دانشگاه کردستان
 3. سوران مرزنگ، دانشگاه کردستان
 4. همین محمدی، دانشگاه کردستان، مسئول دبیرخانه
 5. دلیر نادری، دانشگاه کردستان
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین