آخرین مهلت ثبت نام: 02 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 مرداد 1397
تاریخ برگزاری: 25 و 26 مهر 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن ریاضی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 61 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -25 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 4 روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین