آخرین مهلت ثبت نام: 05 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 شهریور 1397
تاریخ برگزاری: 15 و 16 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن ریاضی ایران
حامیان: بنیاد نخبگان استان کردستان، پارک علم وفناوری استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1815 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2041 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1996 روز مانده
کمیته علمی
دکتر سعید اعظم، دانشگاه اصفهان دکتر سعید اکبری، دانشگاه شریف
دکتر فریبرز آذرپناه، دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر بهروز خسروی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکتر کاظم خشیارمنش، دانشگاه فردوسی دکتر محمدرضا درفشه، دانشگاه تهران
دکتر محمد تقی دیبایی، دانشگاه خوارزمی دکتر کامران دیوانی اذر، دانشگاه الزهرا تهران
دکتر حسین ذاکری، دانشگاه خوارزمی دکتر محمد زرین، دانشگاه کردستان
دکتر حسین سبزرو، دانشگاه تهران دکتر امیر شمالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دکتر هیرو صارمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دکتر علیرضا عبدالهی، دانشگاه اصفهان
دکتر محمد نادر قصیری، دانشگاه کردستان دکتر هوگر قهرمانی، دانشگاه کردستان
دکتر داریوش کیانی، دانشگاه امیرکبیر دکتر امیر مافی، دانشگاه کردستان (دبیر کمیته)
دکتر احمد موسوی، دانشگاه تربیت مدرس تهران دکتر رضا نقی پور، دانشگاه تبریز