آخرین مهلت ثبت نام: 02 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 مرداد 1397
تاریخ برگزاری: 25 و 26 مهر 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن ریاضی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 61 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -25 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 4 روز مانده
محورها
جبر جابه جایی
جبر جابه جایی ترکیبیاتی
جبر ناجابه جایی
نظریه گروه ها
هندسه جبری
جبر لی
نظریه نمایش
جبر توابع پیوسته
جبر فازی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین