آخرین مهلت ثبت نام: 05 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 شهریور 1397
تاریخ برگزاری: 15 و 16 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن ریاضی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 108 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -118 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -73 روز مانده
محورها
جبر جابه جایی
جبر جابه جایی ترکیبیاتی
جبر ناجابه جایی
نظریه گروه ها
هندسه جبری
جبر لی
نظریه نمایش
جبر توابع پیوسته
جبر فازی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین