آخرین مهلت ثبت نام: 05 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 شهریور 1397
تاریخ برگزاری: 15 و 16 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن ریاضی ایران
حامیان: بنیاد نخبگان استان کردستان، پارک علم وفناوری استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1815 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2041 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1996 روز مانده
نحوه نگارش مقاله
نویسندگان گرامی توجه داشته باشند که مقالات آن‌ها باید طبق قالب‌های پیشنهادی سمینار تهیه گردند و تمامی نکات، از جمله نکات نگارشی و تعداد صفحات باید با نکات ذکر شده قالب‌ها هماهنگی داشته باشد. قالب‌های انگلیسی و فارسی را می‌توانید از لینک‌های زیر دریافت نمایید.
نکته: حداکثر تعداد صفحات مقاله بایستی چهار صفحه باشد.
نکته: هر فرد امکان ارائه دو مقاله را دارد و حداکثر یک مقاله به صورت سخنرانی پذیرفته خواهد شد.