آخرین مهلت ثبت نام: 20 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 دی 1400
تاریخ برگزاری: 18 تا 20 اسفند 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن یادگیری الکترونیکی
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 97 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -10 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 39 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
39
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
49
روز مانده
درخواست حضور
69
روز مانده
تاریخ برگزاری
97
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین