آخرین مهلت ثبت نام: 20 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 دی 1400
تاریخ برگزاری: 18 تا 20 اسفند 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن یادگیری الکترونیکی
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 97 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -10 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 39 روز مانده
محورها
رسانه های اجتماعی و یادگیری
ارزشیابی کیفیت در محیط های یادگیری الکترونیکی
محتواهای خلاقانه و تعاملی در یادگیری الکترونیکی
مدل های یادگیری ترکیبی و هیبرید در آموزش
یادگیری خودرهیاب در محیط های یادگیری الکترونیکی
روندهای تکنولوژیکی جدید در یادگیری الکترونیکی
چالش های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و زیرساختی یادگیری الکترونیکی
یادگیری الکترونیکی در پاندمی کرونا و پسا کرونا
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین