آخرین مهلت ثبت نام: 20 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 دی 1400
تاریخ برگزاری: 18 تا 20 اسفند 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن یادگیری الکترونیکی
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 97 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -10 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 39 روز مانده
محل اقامت
به دلیل شرایط کرونایی این کنفرانس امسال به صورت مجازی در این اتاق https://meet.uok.ac.ir/ch/icelet2022 برگزار می شود و امکان اسکان حضوری فراهم نیست.
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین