آخرین مهلت ثبت نام: 20 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 دی 1400
تاریخ برگزاری: 18 تا 20 اسفند 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن یادگیری الکترونیکی
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 97 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -10 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 39 روز مانده
فراخوان مقاله

·         رسانه های اجتماعی و یادگیری  

·         ارزشیابی کیفیت آموزش در محیط های یادگیری الکترونیکی 

·         محتواهای خلاقانه و تعاملی در یادگیری الکترونیکی

·         مدلهای یادگیری ترکیبی و هیبرید درآموزش

·         یادگیری خودرهیاب در محیط های یادگیری الکترونیکی

·         روندهای تکنولوژیکی جدید در یادگیری الکترونیکی

·         چالشهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی،  و زیر ساختی یادگیری الکترونیکی

·         یادگیری الکترونیکی در پاندمی کرونا و پساکرونا

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین