آخرین مهلت ثبت نام: 20 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 دی 1400
تاریخ برگزاری: 18 تا 20 اسفند 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن یادگیری الکترونیکی
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 97 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -10 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 39 روز مانده
پیوندهای مفید
سایت دانشگاه کردستان 
uok.ac.ir
 
 
انجمن یادگیری و یاددهی ایران
elearningassociation.ir
 
 
مرکز آموزش های آزاد و الکترونیکی دانشگاه کردستان
https://elc.uok.ac.ir/
 
 
سامانه آموزش مجازی دانشگاه کردستان
 
 
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین