آخرین مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 خرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 تا 06 شهریور 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن قارچ شناسی ایران
حامیان: شرکت کشاورزی جلگه دز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بنیاد نخبگان استان کردستان، استانداری استان کردستان، پارک علم و فناوری استان کردستان، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اتحادیه انجمن های علوم گیاه پزشکی ایران، شرکت بازرگان کالا
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -570 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -747 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -636 روز مانده
سازمان کنگره
رییس کنگره: دکتر بهرام شریف نبی
مرتبه علمی: استاد
گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
دبیر علمی: دکتر جعفر عبداله زاده
مرتبه علمی: دانشیار
گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
دبیر اجرایی: دکتر جهانشیر امینی
مرتبه علمی: دانشیار
گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان