آخرین مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 خرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 تا 06 شهریور 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن قارچ شناسی ایران
حامیان: شرکت کشاورزی جلگه دز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بنیاد نخبگان استان کردستان، استانداری استان کردستان، پارک علم و فناوری استان کردستان، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اتحادیه انجمن های علوم گیاه پزشکی ایران، شرکت بازرگان کالا
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2429 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2606 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2495 روز مانده
کمیته اجرایی
دکتر شريف نبي دکتر جهانشير اميني
دکتر جعفر عبدالله زاده دکتر ساعد هرسینی
دکتر محمد حاجي زاده دکتر حامد غباري
دکتر مصطفي معروف پور دکتر عبدالباسط عزيزي