آخرین مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 خرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 تا 06 شهریور 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن قارچ شناسی ایران
حامیان: شرکت کشاورزی جلگه دز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بنیاد نخبگان استان کردستان، استانداری استان کردستان، پارک علم و فناوری استان کردستان، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اتحادیه انجمن های علوم گیاه پزشکی ایران، شرکت بازرگان کالا
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2373 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2550 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2439 روز مانده
کمیته سیاستگذاری
دكتر قربانعلي حجارود
دکتر جعفر ارشاد
دكتر بهرام شريف نبي
دکتر رسول زارع
دکتر سیداکبر خداپرست
دكتر محمد جوان نيكخواه
دكتر جهانشیر امینی
دكتر بیتا عسکری
دكتر جعفر عبدالله زاده
دكترمهدی ارزنلو
دكتر ناصر صفایی
دكتر محمدرضا آصف
دكتراحمد عباسی مقدم
دكتر مونس بخشي