آخرین مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 خرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 تا 06 شهریور 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن قارچ شناسی ایران
حامیان: شرکت کشاورزی جلگه دز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بنیاد نخبگان استان کردستان، استانداری استان کردستان، پارک علم و فناوری استان کردستان، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اتحادیه انجمن های علوم گیاه پزشکی ایران، شرکت بازرگان کالا
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2373 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2550 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2439 روز مانده
محورها
میزگرد صنعت قارچهای خوراکی و دارویی در ایران
بررسی وضعیت تولید، تغذیه و بهداشت قارچ های خوراکی و داروئی
برگزاری کارگاه های آموزشی
عناوین کارگاههای آموزشی در زمینه های مختلف قارچ شناسی بعد از اعلام آمادگی مدرس و تایید هیات مدیره انجمن قارچ شناسی متعاقبا اعلام می گردد.
قارچ های خوراکی، صنعتی و داروئی
ارائه نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه قارچ های خوراکی، صنعتی و داروئی
عوامل قارچی بیمارگر (گیاهی، پزشکی و دامپزشکی)، مهار زیستی، همزیست گیاهی-جانوری و گلسنگها
ارائه نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل قارچی بیمارگر (گیاهی، پزشکی و دامپزشکی)، مهار زیستی، همزیست گیاهی-جانوری و گلسنگها
سیستماتیک، تنوع ژنتیکی و بیوتکنولوژی قارچ ها
ارائه دستاوردهای جدید علمی در زمینه سیستماتیک، تنوع ژنتیکی و بیوتکنولوژی قارچ ها
تنوع زیستی قارچ ها
ارائه دستاوردهای جدید علمی در زمینه تنوع زیستی قارچ ها