آخرین مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 خرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 تا 06 شهریور 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن قارچ شناسی ایران
حامیان: شرکت کشاورزی جلگه دز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بنیاد نخبگان استان کردستان، استانداری استان کردستان، پارک علم و فناوری استان کردستان، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اتحادیه انجمن های علوم گیاه پزشکی ایران، شرکت بازرگان کالا
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2373 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2550 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2439 روز مانده
دستورالعمل نگارش مقاله
علاقمندان به شرکت در سومین کنگره قارچ شناسی ایران لازم است در تهیه مقالات موارد زیر را مورد توجه قرار دهند.

1- مقالات به صورت چکیده ارائه خواهند شد. متن مقاله با نرم‌افزار Word (2010) با رعایت حاشیه 2.5 سانتی‌متر از بالا، پایین، سمت راست و چپ با فواصل سطر single تنظیم و تهیه شود.
2- در بخش فارسی خلاصه مقاله، قلم B Mitra انتخاب شود.
2-1- قلم عنوان فارسی 12 سیاه ضخیم (Bold)، و درصورت وجود کلمات انگلیسی در عنوان فارسی، قلم Times New Roman Bold 11 انتخاب شود.
2-2- قلم اسامی نگارندگان 10 سیاه ضخیم انتخاب شود.
2-3- قلم آدرس نگارندگان 10 سیاه نازک و ایتالیک انتخاب شود. آدرس الکترونیکی نگارنده مسئول مکاتبه Times New Roman 9  ایتالیک انتخاب شود.
2-4- قلم متن 11 سیاه نازک و در صورت وجود کلمه انگلیسی در متن  فارسی قلم Times New Roman 10 انتخاب شود.
3- در بخش انگلیسی خلاصه مقاله، قلم Times New Roman  انتخاب شود.
3-1- قلم عنوان 11 سیاه ضخیم (Bold) انتخاب شود.
3-2- قلم اسامی نگارندگان 10 سیاه ضخیم انتخاب شود.
3-3- قلم آدرس نگارندگان 10 سیاه نازک و ایتالیک انتخاب شود.
3-4- قلم متن 11 سیاه نازک انتخاب شود.
4- اسامی علمی در سطح گونه و جنس در متن خلاصه مقاله به صورت ایتالیک درج گردند.
5- زیر اسم ارایه دهنده خط کشیده شود.
6- لطفاً خلاصه فارسی و انگلیسی را فقط در یک صفحه A4 مطابق فایل نمونه قابل دسترس در سایت کنگره تنظیم نمایید.
7- هر شرکت کننده به عنوان نفر اول یا ارائه کننده می تواند حداکثر سه مقاله برای کنگره ارسال نماید. در نهایت در صورت پذیرش، از سه مقاله حداکثر یک مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی (شفاهی) و دو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته خواهند شد.
8- بدیهی است مقالاتی که براساس الگوی تعیین شده تهیه نشوند بررسی نخواهند شد.

نکته مهم: شرکت کنندگان محترم توجه داشته باشتد مقالاتی که قبلاً در یکی از کنگره‌های ملی یا بین المللی و یا مجلات داخلی یا خارجی چاپ شده‌اند، قابل پذیرش نخواهند بود.