آخرین مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 خرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 تا 06 شهریور 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن قارچ شناسی ایران
حامیان: شرکت کشاورزی جلگه دز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بنیاد نخبگان استان کردستان، استانداری استان کردستان، پارک علم و فناوری استان کردستان، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اتحادیه انجمن های علوم گیاه پزشکی ایران، شرکت بازرگان کالا
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2373 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2550 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2439 روز مانده
یکشنبه 25 تیر 1396
اطلاعیه شماره 13-پرداخت هزینه ثبت نام در کنگره، اسکان در خوابگاه دانشجویی، غذا و کارگاه
اطلاعیه شماره 13 در خصوص هزینه شرکت منتشر گردید.
شرکت کنندگان محترم سومین کنگره قارچ شناسی ایران ضمن آرزوی موفقیت و دیدار شما عزیزان در سومین کنگره قارچ شناسی ایران پیرو سوال بعضی شرکت کنندگان در خصوص پرداخت حق ثبت نام، اسکان، غذا و کارگاههای آموزشی بدینوسیله به اطلاع می رساند همانطور که در سامانه همایش ملاحظه می شود هزینه ها به طور مشخص دسته بندی شده اند و غیر از هزینه شرکت در همایش که برای تمامی افراد الزامی است بقیه موارد از جمله غذا، اسکان در خوابگاه دانشجویی و کارگاه اختیاری است و در صورتیکه تمایل دارید موارد را به دلخواه انتخاب می کنید و تمامی هزینه ها را در یک عملیات به صورت فیش بانکی یا اینترنتی پرداخت می کنید. توجه داشته باشید انتخاب غذا، اسکان در خوابگاه دانشجویی و کارگاه منوط به انتخاب هزینه شرکت در همایش می باشد و تا زمانیکه هزینه شرکت در همایش را انتخاب نکرده اید قادر به تکمیل ثبت نام نخواهید بود.
نکات مهم:  
1-    همچنانکه در جواب داوری مقالات اشاره شده ارائه و چاپ مقالات منوط به ثبت نام و پرداخت هزینه شرکت در همایش تا تاریخ 31 تیر می باشد. ثبت نام با تاخیر از 95/5/01 تا 96/5/15 برای افرادی است که مقاله نداشته و به هر دلیل دیر تصمیم به شرکت در همایش می گیرند که هزینه آن همانطور که در فراخوان دوم آمده بیشتر می باشد.
2-    افرادی که قبلا ثبت نام و حق شرکت در همایش را پرداخت کرده اند ولی غذا، خوابگاه دانشجویی و یا کارگاه رزرو نکرده اند کافی است با انتخاب گزینه اول در بخش هزینه های شرکت در همایش (افرادی که پیشتر هزینه شرکت در همایش را پرداخت کرده اند) اقدام به رزرو و پرداخت موارد دلخواه نمایند.