آخرین مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 خرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 تا 06 شهریور 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن قارچ شناسی ایران
حامیان: شرکت کشاورزی جلگه دز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بنیاد نخبگان استان کردستان، استانداری استان کردستان، پارک علم و فناوری استان کردستان، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اتحادیه انجمن های علوم گیاه پزشکی ایران، شرکت بازرگان کالا
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2373 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2550 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2439 روز مانده
کارگاه های آموزشی
آشنایی با تنوع زیستی گلسنگ های ایران
تاریخ برگزاری: 06 شهریور 1396
محل برگزاری: دانشکده کشاورزی
مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1396
ظرفیت: 20 نفر
شرکت در کارگاه
آشنایی با بازیدیومیستهای ماکروسکوپی ایران
تاریخ برگزاری: 06 شهریور 1396
محل برگزاری: دانشکده کشاورزی
مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1396
ظرفیت: 20 نفر
شرکت در کارگاه