آخرین مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 خرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 تا 06 شهریور 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن قارچ شناسی ایران
حامیان: شرکت کشاورزی جلگه دز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بنیاد نخبگان استان کردستان، استانداری استان کردستان، پارک علم و فناوری استان کردستان، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اتحادیه انجمن های علوم گیاه پزشکی ایران، شرکت بازرگان کالا
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2429 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2606 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2495 روز مانده
تماس با ما
دبیرخانه کنگره: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی
کد پستی: 66177-15175 - صندوق پستی: 416
تلفن: 33668511-087
تلفن همراه: 09016602792
فکس: 33620553-087
ایمیل: imyc3@uok.ac.ir