آخرین مهلت ثبت نام: 30 شهریور 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 08 تا 10 مهر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3068 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -3168 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -3087 روز مانده
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال چکیده: بیستم خرداد ماه 1394
اعلام چکیده‌های پذیرفته شده: سی و یکم خرداد ماه 1394
آخرین مهلت ارسال متن کامل مقاله: بیست و هشتم مردادماه 1394
اعلام مقالات پذیرفته شده: اول شهریور ماه 1394
تاریخ برگزاری همایش: نیمه اول مهرماه 1394
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین