آخرین مهلت ثبت نام: 30 شهریور 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 08 تا 10 مهر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -998 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1098 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1017 روز مانده
برنامه زمان بندی و اسکان
همایش ملی پژوهشی موسیقی کردی در روزهای هشتم و نهم مهرماه 1394 برگزار خواهد شد.
جهت دریافت برنامه زمان‌بندی روزهای برگزاری همایش اینجا کلیک کنید.
جهت دریافت محل اسکان اینجا کلیک کنید.
جهت دریافت کروکی اینجا کلیک نمایید.