آخرین مهلت ثبت نام: 30 شهریور 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 08 تا 10 مهر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -3068 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -3168 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -3087 روز مانده
کمیته اجرایی
دبیر همایش
 • دکتر مهرداد یوسف زمانی
نائب دبیر
 • سیدجوادحسینی صدر
کمیته اجرایی
دبیر کمیته
 • زاگرس کرمی
اعضای کمیته اجرایی
 • محمد حسینی
 • صائب حسینی
 • کامیار نقشبندی
 • باور معروفی
 • زاهد محمدزاده
 • سلیم جوانبخت
 • هیوا بابایی
 • و چند نفر از دانشجویان

مسئول سایت

 • شعیب محمودی


آمار بازدید
0 کاربران آنلاین