آخرین مهلت ثبت نام: 30 شهریور 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 08 تا 10 مهر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -3068 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -3168 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -3087 روز مانده
کمیته علمی
اعضای کمیته علمی:
 • دکتر امید قادرزاده (دبیر کمیته)
 • دکتر حمیدرضا اردلان
 • دکتر محمد رضا درویشی
 • دکتر هومان اسعدی
 • دکتر ساسان فاطمی
 • استاد هوشنگ کامکار
 • بهمن حاجی امینی
 • شهرام علیمحمدی
 • حمید حاصلی
 • مهدی احمدی
 • کژوان ضیاءالدینی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین