آخرین مهلت ثبت نام: 30 شهریور 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 08 تا 10 مهر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3068 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -3168 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -3087 روز مانده
محورها
گونه شناسی موسیقی کردی از منظر تأثیر زبان، جغرافیا و فرهنگ
گونه شناسی موسیقی کردی از منظر تأثیر زبان، جغرافیا و فرهنگ
ریشه های هند و اروپایی موسیقی کردی
ریشه های هند و اروپایی موسیقی کردی
بررسی گونه های موسیقی کردی
بررسی گونه های موسیقی کردی
واژه شناسی موسیقی کردی
واژه شناسی موسیقی کردی
مأخذ شناسی و بررسی پژوهش های موسیقی کردی
مأخذ شناسی و بررسی پژوهش های موسیقی کردی
تحلیل آثار استادان موسیقی کردی
تحلیل آثار استادان موسیقی کردی
ساز شناسی موسیقی کردی
ساز شناسی موسیقی کردی
موسیقی کردی در آثار و اسناد معماری و دیگر شواهد تاریخی
موسیقی کردی در آثار و اسناد معماری و دیگر شواهد تاریخی
بررسی تأثیر متقابل موسیقی کردی و موسیقی های دیگر مناطق
بررسی تأثیر متقابل موسیقی کردی و موسیقی های دیگر مناطق
دلالت ها و کارکردهای موسیقی کردی با رویکرد ارتباط با سایر هنرها و علوم انسانی
دلالت ها و کارکردهای موسیقی کردی با رویکرد ارتباط با سایر هنرها و علوم انسانی
آسیب شناسی موسیقی معاصر کردی
آسیب شناسی موسیقی معاصر کردی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین