آخرین مهلت ثبت نام: 30 شهریور 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 08 تا 10 مهر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2503 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2603 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2522 روز مانده
درباره شهر سنندج
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین