آخرین مهلت ثبت نام: 30 شهریور 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 08 تا 10 مهر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2508 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2608 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2527 روز مانده
دوشنبه 21 اردیبهشت 1394
تمدید زمان ارسال مقالات
به دلیل استقبال و درخواست پژوهشگران محترم زمان ارسال مقالات تمدید گردید.
به دلیل استقبال و درخواست پژوهشگران محترم زمان ارسال مقالات تمدید گردید.
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین