آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 11 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 15 تا 20 مهر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2496 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2558 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2531 روز مانده
کمیته علمی

دبیر علمی: دکتر نجم ­الدّین جبّاری٬ دانشگاه کردستان


اعضای کمیته­ علمی:

دکتر سیروس امیری دانشگاه کردستان

دکتر کیوان بلندهمّتان دانشگاه کردستان

دکتر محسن پیشوایی دانشگاه کردستان

دکتر جمیل جعفری دانشگاه کردستان

دکتر عرفان رجبی دانشگاه کردستان

دکتر عبدالله رسول نژاد دانشگاه کردستان

دکتر هادی رضوان دانشگاه کردستان

دکتر سیّدبختیار سجّادی دانشگاه کردستان

دکتر حسن سرباز دانشگاه کردستان

دکتر سیّداسعد شیخ ­احمدی دانشگاه کردستان

دکتر شرافت کریمی دانشگاه کردستان

دکتر سیّد نوید نقشبندی دانشگاه کردستان

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین