آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 11 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 15 تا 20 مهر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -2496 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -2558 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2531 روز مانده
همکاران
رئیس
  نام: زکریا بزدوده
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: ادبیات انگلیسی
  دانشگاه: .
  محل کار: دانشگاه کردستان
خبرنگار
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مسئول کارگاه ها
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مدیر محتوا
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین