آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 11 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 15 تا 20 مهر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1202 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1264 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1237 روز مانده
تقویم همایش
مهلت ارسال چکیده   31 خرداد 1394
اعلام نتیجه داوری چکیده ها 15 تیر 1394
مهلت ارسال متن کامل مقاله 10 شهریور 1394
اعلام نتیجه داوری مقالات 15 شهریور 1394
زمان برگزاری 15 و 16 مهر 1394

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین