آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 23 و 24 اسفند 1399
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1078 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
اهداف

چانچه مسبوق به سابقه می­باشد؛ نتیجه­ی اپیدمی و شیوع ویروس کرونا ایجاد بحرانی بین­الملی است که شاید اغراق نباشد این بحرانی که جهانیان با آن روبرو شده­اند در طول یکصدسال گذشته بی­سابقه بوده است. این ویروس برای نخستین بار در ووهان چین در اوایل دسامبر 2019 گزارش گردید و دامنه آن به تدریج، کل جهان را درنوردید. در چنین شرایطی، کارآمدی حقوق بین الملل در حفظ جان آدمیان و ارتقاء حق بر سلامت به محکِ آزمونی سخت گذاشته شده است. مهم­تر آنکه، به تعبیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (میشل باشله)، کرونا به معیاری برای آزمون جامعه بین­المللی بدل گردیده است.

هدف برگزاری چنین کنفرانسی در سطح بین­الملل نحوه مواجه حقوق بین­الملل و ظرفیت­های حقوق داخلی در مواجه با بحران ناشی از کرونا در وهله نخست، مسئولیت دولت­ها در مواجه با بحران از نقطه نظر مختلف و در وهله­ی دوم سهم سازمان جهانی سلامت (بهداشت) درمقام مسئول اصلی حفظ سلامت آدمیان در مقابله با شیوع ویروس در سطوح بین­الملل و در وهله سوم چگونگی تقابل، کنار آمدن و مواجه با آزادی­های مشروع و تعلیق حق­های بشری به علت وضعیت اضطراری ناشی از شیوع کرونا به محک آزمون در دو سطح نظام بین­المللی حقوق بشر و نظام داخلی مورد بررسی  قرار خواهد گرفت.

   ضرورت بررسی موضوعات مهم مورد اشاره و تبادل تجربیات، انتقال و آموختن از این تجربیات، بی­گمان برگزاری کنفرانس حقوقی می طلبد که گروه حقوق دانشگاه کردستان قصد برگزاری کنفرانس با هدف موصوف را دارد.

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین