آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 23 و 24 اسفند 1399
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1134 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
کمیته اجرایی

دبیران کمیته  اجرایی وبینار بین الملل:

دکتر ستار عزیزی

دکتر عباد روحی 

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین