آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 20 تا 22 آبان 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -3033 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -3192 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -3086 روز مانده
کمیته علمی
دبیر علمی: دکتر حسن سرباز، دانشگاه کردستان


اعضای کمیته علمی: 
 1. دکتر محمد علی آذرشب               استاد                   دانشگاه تهران
 2. دکتر خلیل پروینی                        دانشیار                دانشگاه تربیت مدرس
 3. دکتر محسن پیشوایی علوی          استادیار               دانشگاه کردستان
 4. دکتر جمیل جعفری                       استادیار                دانشگاه کردستان
 5. دکتر غلامعباس رضایی هفتادر        دانشیار                دانشگاه تهران
 6. دکتر هادی رضوان                        استادیار               دانشگاه کردستان
 7. دکتر وحید سبزیان پور                  دانشیار                دانشگاه رازی کرمانشاه 
 8. دکتر علی سلیمی                      استاد                  دانشگاه رازی کرمانشاه
 9. دکتر علی باقر طاهری نیا              استاد                 دانشگاه تهران      
 10. دکتر صلاح الدین عبدی                 استادیار               دانشگاه بوعلی همدان
 11. دکتر محمد رضا عزیزی پور             استادیار               دانشگاه کردستان
 12. دکتر شرافت کریمی                    استادیار               دانشگاه کردستان
 13. دکتر هادی مرادی                       استادیار               دانشگاه علامه طباطبایی
 14. دکتر مهدی مسبوق                    دانشیار                دانشگاه بوعلی همدان
 15. دکتر فرامرز میرزایی                     استاد                  دانشگاه بوعلی همدان
 16. دکتر احمد نهیرات                        استادیار               دانشگاه کردستان
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین