آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 20 تا 22 آبان 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3033 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -3192 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -3086 روز مانده
چکیده های پذیرفته شده
با تشکر از پژوهشگران و فرهیختگان گرامی نتیجه ی داوری چکیده ها به شرح زیر اعلام می شود. اما پیش از آن چند نکته یادآوری می گردد:
  1. پذیرش چکیده ی مقالات به معنای پذیرش نهایی آن ها نیست و در صورتی که اصل مقالات به دبیرخانه همایش ارسال نشود، پذیرش چکیده ها کأن لم يکن تلقی می گردد.
  2. هر نویسنده حداکثر می تواند در دو مقاله به عنوان نویسنده ی اول، دوم یا ...، مشارکت داشته باشد.
  3.  پژوهشگران ارجمندی که در سامانه ی همایش ثبت نام کرده و اقدام به ارسال چکیده نموده اند، اما به دلایلی، چکیده ی آنان در بخش "مقالات ارائه شده" صفحه ی شخصی آنان ثبت نشده و در نتیجه به دبیرخانه ی همایش ارسال نشده است، می توانند نسبت به ارسال اصل مقاله ی خود اقدام نمایند.
  4. پژوهشگران محترم برای ارسال اصل مقاله ی خود لازم است به شیوه نامه ی نگارش مقالات در سامانه مراجعه نمایند و مقالات خود را بر اساس آن تنظیم نمایند.
      
لینک فایل pdf چکیده های پذیرفته شده:

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین