آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 20 تا 22 آبان 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3083 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -3242 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -3136 روز مانده
شنبه 02 خرداد 1394
اطلاع از وضعیت چکیده
پژوهشگران ارجمند جهت اطمینان پیدا کردن از ارسال چکیده ی مقاله ی خود باید بعد از ورود به سامانه ی همایش به قسمت "مقالات ارائه شده" مراجعه نمایند که اگر در آن قسمت با عبارت "موردی یافت نشد" مواجه شدند، این بدین معنی است که چکیده ی آنان با موفقیت ارسال نشده و باید مجددا نسبت به ارسال آن اقدام نمایند.
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین