آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 20 تا 22 آبان 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3121 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -3280 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -3174 روز مانده
شنبه 02 خرداد 1394
تمدید مهلت ارسال چکیده
ضمن تشکر از استقبال خوب فرهیختگان گرامی، به اطلاع می رساند با توجه به درخواست تعداد زیادی از پژوهشگران ارجمند، مهلت ارسال چکیده به دومین همایش ملی «قرآن کریم و زبان وادب عربی با محوریت بلاغت و نقد ادبی» تا تاریخ 8/3/1394 تمدید می گردد. ضمنا نتیجه ی داوری چکیده ی مقالات در تاریخ 15/3/1394 از طریق سامانه ی همایش اعلام می شود.


ضمن تشکر از استقبال خوب فرهیختگان گرامی، به اطلاع می رساند با
توجه به درخواست تعداد زیادی از پژوهشگران ارجمند، مهلت ارسال چکیده به دومین
همایش ملی «قرآن کریم و زبان وادب عربی با محوریت بلاغت و نقد ادبی» تاتاریخ
8/3/1394 تمدید می گردد. ضمنا نتیجه ی داوری چکیده ی مقالات در تاریخ 15/3/1394 از
طریق سامانه ی همایش اعلام می شود.آمار بازدید
0 کاربران آنلاین