آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 20 تا 22 آبان 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3033 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -3192 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -3086 روز مانده
دوشنبه 18 آبان 1394
اعلام جدول برنامه های همایش
جدول برنامه های همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی
جدول برنامه های دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی به شرح زیر اعلام می شود:
 
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین