آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 20 تا 22 آبان 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -3033 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -3192 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -3086 روز مانده
شیوه نامه تدوین مقالات

مقاله ی ارسالی باید:

 1. تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان گرامی باشد.
 2. در نشریه یا همایش دیگری چاپ ویا همزمان برای سایر مجلات و همایش های داخلی یا خارجی ارسال نشده باشد.
 3. دارای بخش های چکیده (250 تا 300 کلمه)، کلید واژه ها (3 تا 5 واژه)، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه، متن اصلی، نتیجه­ گیری وفهرست منابع باشد.
 4. در محیط (word 2010) تایپ شود.
 5. صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، رتبه علمی، آدرس، تلفن، فاکس و پست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان) باشد (نام نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت * مشخص شود).
 6. صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژگان کلیدی باشد.
 7. حجم آن، با ملحقات، 15 تا 18 صفحه A4 باشد.
 8. از هر نویسنده حد اکثر دو مقاله دریافت می شود.
 9. مقاله های رسیده توسط دو نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری و بررسی خواهد شد.
 10. مسؤولیت صحت وسقم محتوای مقاله به لحاظ علمی وحقوقی به عهده­ ی نویسندگان مقالات می باشد.
 11.  کمیته علمی همایش حق رد یا قبول ونیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد.
 12. زبان مقاله می تواند فارسی یا عربی باشد.
 13. متن فارسی با قلم BLotus و متن عربی با قلم Traditional Arabic نوشته شود.
 14. اندازه قلم ها به شرح زیر باشد:
  1. عنوان مقاله با 16 بولد نوشته شود.
  2. کلمه چکیده و کلیدواژه ها با قلم 13 بولد نوشته شود.
  3. متن چکیده و کلید واژه ها با قلم 12 نازک نوشته شود.
  4. عناوین اصلی در متن با قلم 14 بولد نوشته شود.
  5. عناوین فرعی در متن با قلم 13 بولد نوشته شود.
  6. متن مقاله با قلم 14 نازک نوشته شود و فاصله میان سطور 1.15 سانتیمتر باشد.
  7. ارجاعات به صورت درون متنی (نام خانوادگی نویسنده، سال: صفحه) و با قلم 12 نازک نوشته شود.
  8. کلمه های نتیجه گیری و منابع با قلم 14 بولد نوشته شود.
  9. منابع با قلم 11 نازک نوشته شود.
 15. فهرست منابع به ترتیب زیر نوشته شود:
  1. کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (سال انتشار داخل پرانتز)، عنوان کتاب (Bold)،نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، مکان انتشار، ناشر.
  2. مجلات: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده،(سال انتشار داخل پرانتز)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام مجله (Bold)، مکان انتشار، ناشر، شماره صفحات (از ص تا ص).
  3. سایت­ های اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (آخرین تاریخ وزمان)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام ونشانی اینترنتی (به صورت ایتالیک).
 16. مقالات تنها از طریق سامانه ی همایش به آدرس زیر ارسال شود: http://conf.uok.ac.ir/ncqal.aspx


آمار بازدید
0 کاربران آنلاین