آخرین مهلت ثبت نام: 22 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 دی 1399
تاریخ برگزاری: 18 دی 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1199 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1551 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1216 روز مانده
اهداف

در دست ساخت ...

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین