آخرین مهلت ثبت نام: 25 آذر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 آذر 1398
تاریخ برگزاری: 27 آذر 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 35 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -284 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 23 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
23
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-1
روز مانده
درخواست حضور
33
روز مانده
تاریخ برگزاری
35
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین