آخرین مهلت ثبت نام: 22 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 دی 1399
تاریخ برگزاری: 18 دی 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -168 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -520 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -185 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
-185
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-156
روز مانده
درخواست حضور
-194
روز مانده
تاریخ برگزاری
-168
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین