آخرین مهلت ثبت نام: 22 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 دی 1399
تاریخ برگزاری: 18 دی 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1143 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1495 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1160 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
-1160
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-1131
روز مانده
درخواست حضور
-1169
روز مانده
تاریخ برگزاری
-1143
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین