آخرین مهلت ثبت نام: 22 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 27 آذر 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 20 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -311 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 8 روز مانده
کمیته اجرایی

 دکتر فرزاد پارسا، استادیار دانشگاه کردستان


آمار بازدید
0 کاربران آنلاین