آخرین مهلت ثبت نام: 22 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 دی 1399
تاریخ برگزاری: 18 دی 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1143 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1495 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1160 روز مانده
کمیته علمی

1.      دکتر سالم افسری، استادیار دانشگاه کردستان (دبیر علمی همایش)

2.      دکتر فرزاد پارسا، استادیار دانشگاه کردستان

3.      دکتر وریا حفیدی، استادیار دانشگاه کردستان (دبیر علمی همایش)

4.      دکتر سهیلا رستمی، استادیار دانشگاه کردستان

5.      دکتر علی سلحشور، استادیار دانشگاه کردستان

6.      دکتر محمود صفی‌زاده، استادیار دانشگاه کردستان

7.      دکتر سید نوید نقشبندی، استادیار دانشگاه کردستان

8.      دکتر رحمت صادقی، استاد دانشگاه کردستان

9.      دکتر جلیل امیدی، استاد دانشگاه تهران

10. دکتر حسن بادینی، دانشیار دانشگاه تهران

11. دکتر احمد باقری، استاد دانشگاه تهران

12. دکتر جلال جلالی‌زاده، استادیار دانشگاه تهران

13. دکتر محمد جمالی، استادیار دانشگاه تهران

14. دکتر سید احمدرضا خضری، استاد دانشگاه تهران

15. دکتر مصطفی ذوالفقارطلب، استادیار دانشگاه تهران

16. دکتر محمدرضا رضوان‌طلب، دانشیار دانشگاه تهران

17. دکتر محمد عادل ضیائی، دانشیار دانشگاه تهران

18. دکتر عابدین مؤمنی، دانشیار دانشگاه تهران

19. دکتر سعید نظری توکلی، دانشیار دانشگاه تهران

20. دکتر شکیبا امیرخانی، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

21. دکتر حامد رستمی، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

22. دکتر محمد حسین مختاری، دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

23. دکتر محمود ویسی، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

24. دکتر عثمان یوسفی، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

25. دکتر داود زرین‌پور، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

26. دکتر سید محمد شیخ احمدی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

27. دکتر احمد فلاحی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

28. دکتر سیداسعد شیخ الاسلامی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

29. دکتر یونس فرهمند، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

30. دکتر ناصر مریوانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

31. دکتر فرهاد یوسفی‌پور، استادیار دانشگاه پیام نور سنندج

32. دکتر اسماعیل شمس، مدیر بخش کردشناسی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

33. دکتر محمود روشنی، دانشیار دانشگاه ایلام

34. دکتر عبدالجبار زرگوش نسب، دانشیار دانشگاه ایلام

35. دکتر سهراب مروتی، استاد دانشگاه ایلام

36. دکتر مهرانگیز روستایی، استادیار دانشگاه همدان

37. دکتر محمد مولودی، استادیار دانشگاه همدان

38. دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، دانشیار دانشگاه الزهراء

39. دکتر زهره توازیانی، استادیار دانشگاه الزاهراء

40. دکتر فریبا حاجیعلی، استادیار دانشگاه الزهراء

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین