آخرین مهلت ثبت نام: 25 آذر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 آذر 1398
تاریخ برگزاری: 27 آذر 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 35 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -284 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 23 روز مانده
محل اقامت

در دست ساخت ...

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین