آخرین مهلت ثبت نام: 22 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 دی 1399
تاریخ برگزاری: 18 دی 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1143 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1495 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1160 روز مانده
هزینه ها

هزینه‌های شرکت در کنفرانس

هزینه یک مقاله

دانشجویان دانشگاه کردستان

80.000 تومان

دانشجویان

100.000 تومان

اعضای هیأت علمی

150.000 تومان

هزینه دو مقاله

دانشجویان دانشگاه کردستان

60.000 تومان

دانشجویان

80.000 تومان

اعضای هیأت علمی

100.000 تومان

هزینه سه مقاله

دانشجویان دانشگاه کردستان

50.000 تومان

دانشجویان

70.000 تومان

اعضای هیأت علمی

100.000 تومان

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین