آخرین مهلت ثبت نام: 22 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 27 آذر 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 20 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -311 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 8 روز مانده
هزینه ها

هزینه‌های شرکت در کنفرانس

هزینه یک مقاله

دانشجویان دانشگاه کردستان

80.000 تومان

دانشجویان

100.000 تومان

اعضای هیأت علمی

150.000 تومان

هزینه دو مقاله

دانشجویان دانشگاه کردستان

60.000 تومان

دانشجویان

80.000 تومان

اعضای هیأت علمی

100.000 تومان

هزینه سه مقاله

دانشجویان دانشگاه کردستان

50.000 تومان

دانشجویان

70.000 تومان

اعضای هیأت علمی

100.000 تومان

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین