آخرین مهلت ثبت نام: 31 شهریور 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 آبان 1401
تاریخ برگزاری: 25 و 26 آبان 1401
برگزار کنندگان: گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه کردستان
حامیان: اداره ورزش و جوانان استان کردستان، اداره آموزش و پرورش استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -467 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -583 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -491 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
-491
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-478
روز مانده
درخواست حضور
-522
روز مانده
تاریخ برگزاری
-467
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین