آخرین مهلت ثبت نام: 31 شهریور 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 آبان 1401
تاریخ برگزاری: 25 و 26 آبان 1401
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 139 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 23 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 115 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
115
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
128
روز مانده
درخواست حضور
84
روز مانده
تاریخ برگزاری
139
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین