آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 12 و 13 آبان 1400
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 14 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
-1
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-1
روز مانده
درخواست حضور
-1
روز مانده
تاریخ برگزاری
14
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین