آخرین مهلت ثبت نام: 31 شهریور 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 آبان 1401
تاریخ برگزاری: 25 و 26 آبان 1401
برگزار کنندگان: گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه کردستان
حامیان: اداره ورزش و جوانان استان کردستان، اداره آموزش و پرورش استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -521 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -637 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -545 روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین