آخرین مهلت ثبت نام: 31 شهریور 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 آبان 1401
تاریخ برگزاری: 25 و 26 آبان 1401
برگزار کنندگان: گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه کردستان
حامیان: اداره ورزش و جوانان استان کردستان، اداره آموزش و پرورش استان کردستان
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -559 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -675 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -583 روز مانده
راهنمای نویسندگان
ضمن تشکر خدمت پژوهشگران و اساتید گرامی جهت ارسال مقالات به دومین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار، به اطلاع نویسندگان گرامی می رساند قبل از ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایند:
1) قبل از ارسال مقالات لازم است در سایت همایش ثبت نام فرمایید.
2) محتوای مقالات ارسالی بایستی شامل دو بخش چکیده کوتاه انگلیسی و چکیده بلند فارسی باشد.3) جهت ارسال مقالات، لازم است که نویسندگان محترم علاوه بر وارد نمودن بخش های مختلف مقالات در سایت همایش، فایل ورد مقالات خود را طبق قالب زیر و قالب نمونه (در پایین) تهیه و تنظیم نمایند. 
 • عنوان فارسی با فونت B Zar و سایز 14 و بولد  و انگلیسی با فونت 14 Times New Roman و بولد باشد
 • اسامی نویسندگان فارسی/ انگلیسی با افلایشن کامل شامل، گروه، دانشکده، دانشگاه، ایمیل و شماره تماس نویسندگان
 • چکیده انگلیسی کوتاه با دامنه لغات 300 کلمه ای شامل Background and aim, Methods, Results, conclusion and keywords با فونت 12 Times New Roman 
 • چکیده بلند با دامنه لغات 800 تا 1000 کلمه، فونت B Zar، سایز 12 شامل: مقدمه، روش شناسی، نتایج، بحث و نتیجه گیری.
 • مقدمه: شامل توضیحات مختصر در رابطه با متغیرهای مورد مطالعه و ارتباط بین آنها، توضیح مختصر در رابطه با وجود خلاء یا بیان چرایی انجام مطالعه.
 • روش شناسی: شامل نوع طرح تحقیق حاضر، جامعه و نمونه آزمودنی ها و چگونگی انتخاب آنها، چگونگی روش اجرایی مطالعه، ابزار مورد اندازه گیری و توضیحات مختصری در مورد آنها، روش آماری مورد استفاده در مطالعه.
 • نتایج: شامل ارائه یافته ها و نتایج مطالعه در قالب جدول یا نمودار (ارائه یک جدول یا نمودار الزامی می باشد).
 • بحث و نتیجه گیری: مقایسه یافته های پژوهش با نتایج پژوهش های مشابه قبلی و بحث در مورد آن، ارائه نتیجه گیری کلی پژوهش.
 • منابع:
 • رفرنس نویسی با فرمت APA.
مثال: محمودیان، عابد؛ صادقی بروجردی، سعید؛ محمدی، سردار (1396). اثر ابعاد تصویر برند ورزشکار بر وفاداری هواداران. پژوهش‎های معاصر در مدیریت ورزشی، 13(7)، 67-53. Arai, A., Ko, Y. J., & Kaplanidou, K. (2013). Athlete brand image: Scale development and model test. European Sport Management Quarterly, 13(4), 383-403.‏
کتاب:
دنی اوبراین، مجید نامور، جواد فسنقری، اعظم خلیل پور، محمدحسین قربانی، سمیه کاویانی. 1399. مدیریت استراتژیک در ورزش. مبانی.
 
قالب نمونه: 
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین