آخرین مهلت ثبت نام: 31 شهریور 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 آبان 1401
تاریخ برگزاری: 25 و 26 آبان 1401
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 90 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -26 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 66 روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین