آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 آبان 1401
تاریخ برگزاری: 26 و 27 آبان 1401
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 173 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 56 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 148 روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین