آخرین مهلت ثبت نام: 31 شهریور 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 آبان 1401
تاریخ برگزاری: 25 و 26 آبان 1401
برگزار کنندگان: گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه کردستان
حامیان: اداره ورزش و جوانان استان کردستان، اداره آموزش و پرورش استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -467 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -583 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -491 روز مانده
چهارشنبه 25 آبان 1401
حمایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
https://conf.isc.ac/trustseal/check.php?code=%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%DB%B9%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B2
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین