آخرین مهلت ثبت نام: 19 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 فروردین 1397
تاریخ برگزاری: 19 و 20 اردیبهشت 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، مرکز پژوهشی به نژادی و به زراعی توت فرنگی
حامیان: انجمن علوم باغبانی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان کردستان، سازمان جهاد کشاورزی کردستان، بانک کشاورزی استان کردستان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2117 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2345 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2166 روز مانده
کمیته علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل خدمت

دکتر سعید عشقی

دانشگاه شیراز

دکتر محمد اسماعیل امیری

دانشگاه زنجان

دکتر مهدی حدادی نژاد

دانشگاه ساری

دکتر ولی ربیعی

دانشگاه زنجان

دکتر احمد ارشادی

دانشگاه همدان

دکتر حسن ساریخانی

دانشگاه همدان

دکتر فرهاد کرمی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

دکتری مجید اسماعیلی‌زاده

دانشگاه رفسنجان

دکتر علی اکبر مظفری

دانشگاه کردستان

دکتر تیمور جوادی

دانشگاه کردستان

دکتر ناصر قادری

دانشگاه کردستان

دکتر محمود کوشش صبا                                  

دانشگاه کردستان

دکتر یاور وفایی

دانشگاه کردستان

دکتر فردین تمجیدی

دانشگاه کردستان

دکتر اسعد محمد امینی

دانشگاه کردستان

دکتر محمد حاجی زاده

دانشگاه کردستان

دکتر حامد غباری

دانشگاه کردستان

دکتر مصطفی معروف پور

دانشگاه کردستان

دکتر فرزاد نظری

دانشگاه کردستان

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین